Co je to kyberšikana

Šikana je označení pro chování, jehož záměrem je opakovaně ubližovat či zastrašovat člověka. Šikana může být slovní, ale i fyzická. Nejčastěji se s šikanou setkávají děti na základní škole, ale často se také objevuje šikana v zaměstnání. Kyberšikana je potom souhrnné označení forem šikany prostřednictvím elektronických médií, jako je internet a mobilní telefony, které slouží k agresivnímu a záměrnému poškození uživatele těchto médií.

  • ubližování, ztrapňování, obtěžování, ohrožování nebo zastrašování někoho druhého (přes facebook, twitter, instagram atd.) – psaní nepravdivých informací nebo pomluv o tobě, nebo lidech tobě blízkých, případně jejich „sběr“ a šíření dál, nadávání a urážení ať už prostřednictvím zpráv nebo v kometářích
  • pořízení zvukového záznamu, videa nebo fotografie a následné zveřejnění s cílem poškodit zachycenou osobu – často takovému člověku fotografie samy poskytneme a pak se jen divíme, kam všude je bez našeho vědomí rozšířil, může se jednat také o natáčení toho, jak někdo někoho bije
  • vytváření internetových skupin, blogů, stránek, které urážejí, pomlouvají nebo ponižují určitou osobu – typicky zakládání různých hejtovacích skupin, kde například lidi ze stejné třídy pomlouvají spolužačku při těle, často může souviset s  vyloučením z určité skupiny („tebe do skupiny nepřidáme, ty k nám nepatříš“)
  • zneužití cizího účtu (facebook, e-mail, diskusní účet…) – tato forma kyberšikany může mít za následek rozbitá přátelství či dokonce vztahy, kdy agresor komunikuje s našimi přáteli a může jim psát urážky, lži, či o nich díky našemu účtu může získat různé důvěrné informace
  • vydírání pomocí mobilu nebo internetu – k tomuto účelu může agresor použít například naše kompromitující fotky (např. polonahé fotky, rádoby vtipné fotky z dětství atd.), aby nás donutil udělat něco, co bychom jinak sami neudělali (např. něco ukradli, rozešli se s přítelem, dali mu peníze atd.)
  • stalking – obtěžování a pronásledování neodbytným voláním, psaním SMS zpráv nebo prozváněním, kdy agresor nepřestává, ani když ho ignorujeme, naopak často ještě přitlačí a posílá nám zprávy, fotky atd. pokaždé když vidí, že jsme online, případně pokaždé když si myslí, že jsme online. Často nepomůže ani blokace, protože když se nám např. nedovolá, přejde na bombardování přes SMS nebo facebook, často se nemusí jednat jen o přímé zprávy, ale např. také komentování každého příspěvku na facebooku či instagramu