O projektu

Projekt „Nepluj s proudem kyberšikany“ vznikl jako projekt studentů oboru Sociální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. V roce 2020 vznikl projekt s názvem „STOP (kyber)šikaně", za kterým taktéž stojí studenti oboru Sociální pedagogika a volný čas. Podobně jako naši předchůdci se zabýváme problematikou kyberšikany, ale také šikanou obecně.

Cílem projektu je v první řadě upozornit na problematiku šikany a kyberšikany, rozšířit povědomí o nebezpečí v prostředí internetu a předložit ucelené a srozumitelné tematické informace. Dále bychom také rádi informovali o možnostech pomoci.

Naše motto: „Nebojte se říci o pomoc, nejste v tom sami!"

Děkujeme partnerům, kteří nám poskytli svou podporu a cenné informace:

seznam se bezpecnenebud obetbud safe onlineza normalni holkylinka bezpecinntbDigitální agentura CREATION.CZ