Ochrana dětí před kyberšikanou

Co udělat, abych minimalizoval nebezpečí, hrozící mému dítěti?

Obecně nejplatnější zásada v jakékoliv prevenci je budovat a udržovat s Vašimi dětmi soudržný vztah založený na důvěře, respektu a lásce, to je pak předpokladem, že se děti se svým problémem svěří.

Domácí pravidla pro používání internetu

Dobrým způsobem, jak minimalizovat nebezpečí internetu, je dohodnout se s dětmi na určitých pravidlech. Společná pravidla jsou dobrým východiskem pro diskusi o bezpečném používání internetu.

 • Doba strávená u počítače by měla být ze zdravotních důvodů omezena.
 • Umístěte počítač např. do obývacího pokoje. V případě dětí předškolního věku je vhodné, aby jim při používání internetu asistovala dospělá osoba.
 • Přístup k internetu by u dětí předškolního věku měl být omezen na předem dohodnuté stránky. Pokročilejší děti mohou najít známé stránky pomocí nabídky s oblíbenými stránkami v internetovém prohlížeči.
 • Nejbezpečnějším řešením je vytvořit osobní pracovní prostředí dítěte, ve kterém je přístup k internetu omezen pouze na určité stránky.

Prevence kyberšikany

 • mluvit s dětmi, jak tráví čas na internetu (jaké stránky navštěvují)
 • stanovit si pravidla - jak dlouho mohou být denně na internetu a jaké stránky mohou navštěvovat
 • seznámit děti s hrozbou kyberšikany
 • seznámit je s pravidly, jak se na internetu chovat a pohybovat
 • mluvit s dětmi o tom, že pravidla chování při kontaktu s cizími lidmi v běžném (reálném) životě platí i ve virtuálním světě na internetu
 • upozornit, že osoba, s níž komunikuje při chatování či psaní SMS, nemus být tím, za koho se vydává
 • sledujte, jak vaše děti svůj čas na internetu tráví, požádejte je, ať vám ukáží, jakým způsobem komunikují se svými kamarády
 • naučit děti, jak mají chránit svoji bezpečnost na internetu - vytvoření bezpečného profilu, jak chránit své heslo, ať reagují pouze na zprávy od osob, které znají, fotografie vkládat na internet pouze se souhlasem rodičů
 • všímejte si varovných znaků toho, že se děje něco neobvyklého - jak se dítě při elektronické komunikaci chová (včetně reakcí dítěte na vaši přítomnost)
 • rodinný počítač umístit do společných prostor domu
 • buďte vzorem správného užívání moderních technologií

Je moje dítě ohrožené kyberšikanou?

V dnešní době, téměř neomezeného pohybu na internetu, by se dalo říci, že každý je svým způsobem ohrožen, proto je důležité naučit děti, jak se v prostředí internetu chovat.

Vy jako rodiče, pravděpodobně jako první uvidíte na svém dítěti změny v případě, že ho něco trápí. Níže uvádíme možné indikátory, které vám napoví, že se něco děje.

 • najednou se vyhýbá technologiím – dítě, které dříve trávilo u počítače hodiny a hodiny nebo mělo telefon pomalu přirostlý k ruce, o něj najednou nejeví zájem
 • nervózně, roztěkaně reaguje na příchozí zprávy, opakovaně nezvedá příchozí hovory
 • změny chování – dítě je najednou nervózní, sklíčené nebo naopak agresivní, náladové
 • objevují se tělesné příznaky – bolest hlavy, břicha, nechuť k jídlu, nespavost
 • vyhýbání se některým aktivitám nebo lidem – chození za školu, vymlouvání se z účasti na kroužku, tréninku atd.
 • zhoršení školního prospěchu – nejen v oblasti známek, ale mohou se také objevovat poznámky za nepozornost

Rozhovor s odborníkem na kybernetickou bezpečnost zde: https://www.mall.tv/martyisdead/v-oblasti-kyberneticke-bezpecnosti-by-se-meli-vzdelavat-spis-rodice-nez-deti