Pomoc s kyberšikanou

Kde zjistím další informace a najdu pomoc?

Kde hledat pomoc?

Tvoji blízcí

Pokud máš jakýkoliv problém, problém s obtěžováním na internetu nevyjímaje, svěř se svým blízkým. Ať rodičům, učiteli ve škole, školnímu poradci, nebo například vedoucímu v kroužku, oddílu. Jistě ti pomohou a hlavně nebudeš na svůj problém sám.

Linka bezpečí

Na bezplatném telefonním čísle 116111 ti školení operátoři dokáží poradit a pomoci. Můžeš s nimi i chatovat nebo jim napsat e-mail, vše se dozvíš na https://www.linkabezpeci.cz/

Při této organizaci funguje i linka 606 021 021 určená pro rodiče, kde se mohou informovat o postupech pomoci svým dětem.

Nenech to být NNBT

Nenech to být je projekt, pomocí kterého můžeš zcela anonymně oznámit případy jakékoliv šikany na tvé škole. Prostřednictvím webu nebo aplikace šikanu oznámíš a tvé oznámení se dostane na tvou školu zcela anonymně. Můžeš tedy bez obav oznámit a pomoci vyřešit i taková jednání, která se netýkají přímo tebe samotného, aniž by se o tobě kdokoliv dozvěděl. Více zjistíš na https://www.nntb.cz/

Policie ČR

V případě, že tě na internetu někdo vydírá, vyhrožuje ti, nebo tě uráží a zastrašuje ve větší míře, můžeš to oznámit Policii ČR. Nejlépe osobně na každém obvodním nebo místním oddělení. V případě, že ti ještě není ani 15 let, jdi tam společně s rodičem. Pokud na webu narazíš na nějaký závadný obsah nebo aktivity, můžeš o tom dát policii vědět přes formulář na adrese http://aplikace.policie.cz/hotline/ Pozor, vyplnění tohoto formuláře nenahrazje tvoje oznámení na služebně policie.

Kde najdu další informace?

www.seznamsebezpecne.cz

Buďte na internetu v bezpečí. Pomáháme dětem, jejich rodičům a pedagogům bojovat s nástrahami internetu. Snažíme se upozornit na nebezpečné situace a ukázat, jak je řešit. Nejnovější videa. Poučná i varovná videa o bezpečnosti na internetu a nástrahách anonymního prostředí. Můžete si je také stáhnout do počítače. Provozujeme poradnu.

www.budsafeonline.cz

Zde najdeš videa, která ti poradí, jak se na internetu chovat bezbečně. Samozřejmě tu narazíš i na další užitečné informace, a to nejen o kyberšikaně.

www.bezpecnyinternet.cz

Na tomto webu najdeš mnoho informací o prostředí internetu, komunikaci, sociálních sítích, … Projekt Bezpečný internet.cz oslovuje různé cílové skupiny uživatelů a na názorných příkladech pomáhá vytvářet správné návyky internetové bezpečnosti.

www.nebudobet.cz

Posláním Nebuď oběť je pomocí preventivní osvěty a různorodých projektů a akcí chránit děti před hrozbami a riziky virtuálního světa a moderních komunikačních technologií.

www.bkb.cz

Domácí násilí se týká násilí mezi partnery, ale často také i násilí páchaného na dětech nebo seniorech. Děje se tak v soukromí, mimo veřejnost. Bílý kruh bezpečí nabízí odbornou a bezplatnou pomoc obětem trestných činů. Nonstop linka 116 006 nabízí pomoc obětem domácího násilí a kriminality. Více můžeš zjistit na: https://www.donalinka.cz/.

Pokud se budeš chtít dozvědět více informací týkajících se domácího násilí, klikni sem -> www.domacinasili.cz.